OBLIEKAME STAVBY DO ZELENE

V posledných rokoch je v súkromnej zeleni ale aj vo verejnom priestore vidieť mnoho zmien. Jednou z najviditeľnejších je snaha o šetrnejšie využívanie zdrojov, o minimalizáciu nutných vstupov energií a využitie potenciálu prírody.


ČO ROBÍME

Naše hlavné aktivity

Ochrana biodiverzity

Prinášanie zelene do husto urbanizovaného prostredia. Zvyšovanie biodiverzity v mestách formou vertikál. Vytváranie zelenej infraštruktúry.

Energetická bilancia budov 

Certifikácie Udržateľnosti (LEED, BREEAM, ESTIDAMA) je prostriedkom ako investor preukáže nielen kvalitu prevedenia budovy, prevádzky, či energetickú efektívnosť. Certifikácia je aj nástrojom ako obhájiť cenu prenájmu či predaja nehnuteľnosti.

Menežment dažďových vôd 

Zber dažďových vôd do retenčných nádrží a ich opätovné využitie na zalievanie vegetačných fasád. Ochladzovanie opláštenia budov a znižovanie dopadu klimatickej zmeny.

Vzdelávanie

Edukácia odbornej aj laickej verejnosti. Usporadúvanie prednášok, seminárov a konferencií. Publikačná činnosť..

NÁŠ TÍM

Michal Polák

Miriam Húšťavová

Róbert Šiller

Aký je náš príbeh

Náš pribeh sa začal písať v roku 2006 na študijnom pobyte vo Francúzsku na INH v Angers. V roku 2007 prvá pracovná cesta do Paríža po vegetačných stenách interiérových aj exteriérových Patricka Blanca.  V roku 2008 vzniká prvý prototyp interiérovej vegetačnej stemy VERTICON.

Stanovy občianskeho združenia

AKO POMÁHAME

Aktuálne projektyČO TERAZ?

Podporte nás